Nu är förordningen angående omsättningsstödet för enskilda firmor klart. Den kritik som bland annat vi på Bildleverantörernas Förening – BLF – förde fram att det borde finnas en alternativ metod för beräkning av referensperiod har regeringen tagit fasta på.

Stöd kan lämnas under tre olika perioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör periodens referensperiod.

För att stöd ska kunna beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för perioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för perioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för perioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden. Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet och lämnas för perioderna mars – juli med maximalt 120 000 kr per stödberättigad mottagare.

Den nya förordningen börjar gälla den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Här kan du läsa förordningen och se vilken länsstyrelse du ska vända dig till.

Foto: Björn Bergman/photo2be.com

Stockholm den 6 november 2020.

Styrelsen