917_1ac2f52dcda6f59a8e3bc2fc6804521e

Staffan blev bildrättsexpert på ”gamla dar”

 

I dag tretton år senare är han privatpraktiserande jurist under firmanamnet Bildombudsmannen AB och anlitas på deltid som upphovsrättslig rådgivare av BLF. Han har tagit sin jur kand och det har hunnit bli många domar och förlikningar i upphovsrätt och bilder. Ett fall har han vunnit i Högsta domstolen, ett annat är under behandling.

Hur många upphovsrättsliga bildtvister har du handlagt?

– Om jag har räknat rätt så är det 53 domar i fall som gäller bilder och upphovsrätt. Men sammanlagt har jag bokfört cirka 300 avslutade tvister. Och jag har just nu ungefär 100 pågående fall. Av tio fall brukar ungefär tre leda till att klienten och jag enas om att vi stämmer. De övriga sju klaras av via förlikning och överenskommelser i godo

Hur ofta har du förlorat?

– Helt och hållet har jag förlorat i tre fall. En gång var det till exempel en tjej, som fick sina filmer förstörda och en annan gång tyckte tingsrätten att fotografen som hade lämnat in sina bilder till ett museum att domstolen ansåg att han skulle ha talat om i förväg att han ville ha betalt.

Du driver de flesta som så kallade småmål?

– Ja, de allra flesta. De betecknas i domstolsprotokoll som FT-mål och man kan stämma motparten på ett skadestånd på högst ett halvt basbelopp. Vid småmål betalar parterna sina rättegångskostnader själva. Mina klienter riskerar då inte, om vi skulle förlora, betala motpartens dyra advokatkostnader.

Vad gillar dina motparters advokater att du kör fallen som småmål?

– De gillar det inte. Även en och annan domare muttrar först, men ofta är de roade av det eftersom det oftast handlar om principer.  Lagen tillåter förenklade tvistemål vid ringa värde så domstolen kan inte vägra att behandla det som småmål.
– Tyvärr har fotografer sällan produktionsförsäkring som täcker kostnader vid rättegångar och då kan det bli dyrt. Man stämmer inte någon på stulna bilder värda 8 000 kronor om man riskerar att förlora och betala motpartens advokatkostnader på 400 000 kronor!

Ett halvt basbelopp är för närvarande 21 200 kr. Mer kan inte dina klienter få i skadestånd?

– Nej, inte när man driver det som småmål. Men i enskilda fall har det blivit mera. En bildbyrå fick till exempel över 500 000 kr i skadestånd och enskilda personer har fått ut belopp i storleksordningen 200 000 kr. Och i dagarna tvingades Kriminalvården betala 150 000 kr till en bildbyrå.

Vad kostar det att anlita Bostadsombudsmannen AB?

– Grundavgiften är 850 kronor inklusive moms. Sedan tar jag 33 procent plus moms av det vi får ut. BLF-medlemmar får rabatt. För BLF-medlemmar har jag dessutom fri rådgivning på telefon och via mail. Hur många samtal jag får varierar. Ibland blir det fyra-fem per dag, ibland färre. I snitt blir det väl ett par samtal från BLF-medlemmar per dag.

Hur många av det 100 fallen som du håller på med just nu gäller BLF-medlemmar?

– Ungefär tio.

Har du som upphovsrättslig rådgivare åt BLF några restriktioner i din egenskap som privatpraktiserande jurist?

– Jag har förbundit mig att inte processa mot enskilda BLF-medlemmar.

* Staffan Teste, 65. Jur kand. Driver firma Bildombudsmannen AB. Under åren 1995-2005 ombudsman i BLF. Tidigare karriär: reporter, utlandskorrespondent i Moskva, teknisk direktör i DN, chef för Pressens Bild. Gift med Else-Marie, fotograf  (E-MT Foto HB, medlem i BLF).
Staffans uppsats för jur kand-examen handlade om upphovsrätt och stillbilder och hade som utgångspunkt hans 50-tal domar.

Staffan gillar paragraf 49 a

Ett verk kan vara text, bild, låt, sång, program, skulptur osv. Ett verk är enligt Upphovsrättslagen skyddat i 70 år efter upphovsmannens död.  För att ett verk ska vara skyddat krävs enligt huvudregeln att det ska ha så kallat verkshöjd, det vill säga att det ska ha ”höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet”.
Men för bilder gäller alternativt även undantaget i paragraf 49 a i Upphovsrättslagen. Åberopar man det krävs ingen verkshöjd. Då gäller upphovsrätten i 50 år från det ögonblicket fotografen råkar trycka på kamerans avtryckare, om så av misstag. Man slipper eventuellt tjafs om ”bildens självständighet och originalitet”.  Den suddigaste bild är skyddad i 50 år.
Staffan gillar paragraf 49 a. Det underlättar vid en tvist