Här kan du se diagram med statistik från de båda enkäter som genomfördes i våras. I början hittar du det som kommer från frågor om stillbild och på slutet om video.

BLF_Medlemsenkat2010.pdf