Svea hovrätt har avgjort ett principiellt viktigt mål som förstärker fotografernas ställning. Enligt en regel i upphovsrättslagen kan massmedia använda en bild utan kostnad om den förekommer i ett mål i domstol. Det användes till exempel i samband med diskoteksbranden i Göteborg. Fotografer hade lämnat bilder till polisen i samband med utredning och de fanns med i förundersökningen. Resultatet blev att de sedan fick se sina bilder publicerade i en massa tidningar – utan att de fick betalt för det.

I det aktuella fallet publicerade tidningen Aftonbladet och aftonbladet.se en omaskerad bild på en ung flicka (som för några år sedan hade tagit livet av sig i samband med en kopplerihärva). När samme hallick som hade drivit henne till prostitution dömdes till fängelse för ett liknande brott använde Aftonbladet och dess nättidning den gamla bilden.

 

Fotografen som tagit bilden reagerade för att hans bild använts och stämde aftonbladet.se vid Stockholms tingsrätt, som dömde tidningen för att man hade utelämnat fotografens namn, men fann att webbsidan hade haft rätt att publicera bilden.

Svea hovrätt konstaterade att den gamla bilden inte hade använts i samband med den nya domstolsförhandlingen. Aftonbladet.se dömdes att betala både för publicering av bilden utan tillstånd från fotografen och för att ha utelämnat fotografens namn. BLF: s juridiska rådgivare Staffan Teste drev tvisten gentemot Aftonbladet