Sydsvenskans redaktion ska bantas från i dag 160 tjänster med 30. Fotoavdelningen mer än halveras: från 10,5 tjänster till 5. Det blir mindre featurematerial i tidningen. Bland annat ska man i fortsättningen inte ha någon featureansvarig. Det var bistra besked som meddelades på torsdagen redaktionen.

Fotoavdelningen avskaffas i praktiken. De fem fotograferna placeras ute på avdelningarna. En fotograf på sporten, en på Lundaredaktionen, 2 på Malmönyheterna och en på inrikesavdelningen.
Pia Röding, ordföranden i Sydsvenskans Journalistklubb, rapporterar till Journalisten.se om oro och tårar och en ytterst dyster stämning på redaktionen. Hon säger:
” Vi ska bli 30 färre i det förslag på organisationsplan som ska förhandlas. De största ingreppen kommer ske på foto, det ska bli en halvering. Oavbrutet ska vi bli mer digitala och är det någonstans det krävs bra bilder så är det ju på webben. Jag har svårt att se att vi kan hålla den höga kvalliten på foto som ändå varit en del av vårt varumärke. Många oroar sig för kvaliteten på tidningen.”
Det erbjuds inga generella avgångsvederlag för att locka till frivilla avgångar. Man kommer bara att diskutera individuella lösningar heter det i informationen från ledningen.