-De flesta av våra kunder letar upp själva de bilder de vill köpa på vår sajt. Det förekommer relativt sällan att de behöver hjälp av en bildredaktör. Det sker mest vid större köp, av 40-50 bilder. Det berättar Johan Gunséus, Umeå, en av de båda delägarna till Synk Bildbyrå AB.

Tillsammans med Patrick Degerman i Skellefteå äger han bildbyrån som representerar 16 fotografer. Bildbyrån startades från ett par år sedan och har sin kundkrets huvudsakligen i Norrland. Fotografernas bilder finns i det gemensamma dataarkivet. Beställningar av jobb sköter varje fotograf för sig, men en del sker även via bildbyrån.

 

Kunderna? Det är väldigt blandat. Allt från statliga och kommunala institutioner till många reklambyråer och företagens informationsavdelningar. En del tidskrifter finns bland de fasta kunderna, men inte direkt dagstidningar.

Behovet av standardisering av sökord har man inte känt av på Synk, säger Johan. När bildbyrån startade lade man ner mycken möda på att få fram ett kundvänligt söksystem. Kunderna fick ge sina synpunkter. Och fotograferna påmindes från början om att lägga ner ett gediget arbete med kodord.

Royaltyfritt? Nej, det är inget Synk tänker satsa på. I prislistan är visserligen inrikes nyhetsbilder till dagstidningar lågt prissatta. Men det är av gammal tradition, en kvarleva när tidningar var mer ideella och inte konglomerat av stora, kommersiella mediehus. Men prislistorna ska omarbetas.

Den ekonomiska krisen? Har den även drabbat Synk?

-Nej. Vi drog i gång för ett par år sedan, startade från noll. Vi har förädlat vår produkt. Omsättningen har sakta ökat uppåt.

Av: Mert Kubu