I december 2012 höll Ulrik Södergren ett föredrag hos TVF om prissättning. Det följdes sedan av en paneldebatt. Själva föredragsdelen filmades och nu kan du se den här. Även om exemplet som Ulrik drar utgår från frilansande TV-fotografer så är det lika giltigt för vanliga fotografer.