Staffan Teste
Staffan Teste vid BLF:s avtackning. FOTO: Peter Mild

I går tackade vi av Staffan Teste. Han har varit engagerad i och för BLF sedan 1991. Först som sekreterare och styrelseledamot och senare som ombudsman. Från och med 2009 och fram till i somras var han vår externa jurist och han har i den rollen gjort stor nytta för BLF:s medlemmar. Staffan Teste är en av BLF:s sju hedersmedlemmar. /Styrelsen