Etikett: Strsidsvagnsbilden – Ladislav Bielik – Pragvåren 1968 – Bratislava – DPA