Tar Facebooks ”amerikanska” användarvillkor över den svenska upphovsrättslagen? Kalmar tingsrätt anser uppenbarligen det. Färjestadsbon Kenneth Forsberg – vi har tidigare rapporterat om hans framgångsrika upphovsrättstvister med Mörbylånga kommun – förlorade nyligen ett upphovsrättsmål i tingsrätten som tyder på det. Forsberg har överklagat till Göta hovrätt. I avvaktan på det gör alla fotografer, som vill ha sina bilder i fred för vidarekopiering, avstå från att lägga dem på Facebook.


Saken i korthet. Kenneth Forsberg gör ett fotocollage och lägger ut bilder på Youtube och Facebook. En skärmdump inlämnas i en rättstvist av ett företag (kallat Bolaget) till domstolen och blir därigenom offentlig. Forsberg begär skadestånd för olovlig publicering.
Kalmar tingsrätt ogillar käromålet och dömer Forsberg att betala motpartens/Bolagets rättegångskostnader med 1 276 kr. Med följande motivering:
”Av Facebooks användarvillkor framgår bland annat följande:

2.4. När du publicerar innehåll eller uppgifter med inställningen Offentlig innebär det att du tillåter att alla, inklusive personer som inte är inloggade på Facebook, kan visa och använda uppgifterna samt koppla dem till dig (d.v.s. till ditt namn och din profilbild).

18.7. Med Använda avser vi handlingen att använda, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, sprida, ändra, översätta och skapa bearbetningar av någonting.

Tingsrätten anser att Kenneth M Forsberg, genom att publicera det ifrågavarande materialet på Facebook och därmed godkänna gällande avtalsvillkor, har lämnat sitt medgivande till att materialet används av alla, inklusive av personer som inte är inloggade på Facebook. Bolagets användning av materialet kan därför inte anses ha skett olovligen. Med hänvisning till det ovan anförda ska Kenneth M Forsbergs talan lämnas utan bifall. Vid denna utgång ska Kennet M Forsberg ersätta bolaget för skälig rättegångskostnad.”
* Kenneth M Forsberg har överklagat till Göta hovrätt och begär prövningstillstånd.
Fotografer, som är rädda om sina bilder, gör alltså klokt i att avvakta Göta hovrätts ställningstagande!