Om en dagstidning uppmanar man ska skicka in bilder i ett visst ändamål och dom sedan publicerar dessa på webben. Utan att någonstans skrivit att ingen ersättning utgår eller så…? Skall dom i så fall betala? Och i så fall vad?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Det beror på vad som avtalats. Du bör ange att du vill ha ersättning redan när du sänder in bilden. Ibland frågar tidningar om folks bästa sommarbilder och lottar ut något för veckans bästa bild. Deltar man i detta utan att ange att man vill ha ersättning blir det nog svårt att i efterhand begära betalt. Huvudregeln är att alltid ange att man vill ha betalt i den händelse bilden publiceras.

Igår skickade jag in en “tipsbild” till lokaltidningen. De ringde sedan upp och frågade lite om vad som hänt. Sen idag såg jag att bilden publicerats, men de sa de inte när de ringde. Kan jag få ersättning?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Ja, skicka en räkning, såvida inte de i tidningen har skrivit något om att läsarna får skicka in bilder utan att ersättning utgår. Var vaksam på att en del tidningar anger att de inte betalar för tipsbilder som skickas in via MMS eller tipsmail – om du har en bra bild ska du alltid komma överens om vad som gäller kring publicering innan du skickar in bilden.

BLF:s notering. Kontakta BLF om du är osäker på vad du ska begära för en (unik) nyhetsbild. Priset ska alltid avtalas före publicering.