Transportstyrelsens förslag på nya föreskrifter som gäller flygning med obemannade luftfartyg i områden med flygtrafikledning. Remisstiden förlängdes t.o.m. 22 juni.Tidsplanen anger att de nya föreskrifterna tidigast kan träda i kraft den 1 september. Ett datum som är högst osäkert. Skälet för det är att det inkommit många värdefulla synpunkter som Transportstyrelsen behöver analysera och bemöta. När det arbetet är färdigt kommer remissvaren och Transportstyrelsen bedömning av remissvaren publiceras.
Mer info: e-post: [email protected]