• BLF medverkade på Transportstyrelsens Hearing i Stockholm den 2017-05-11 ang nytt regelverk gällande drönarflygning. (Dvs det som är mycket intressant för drönarfotografer när den frågan blir löst)  Trpt.styrelsens förhoppning var att det nya svenska regelverket kan gälla från sommaren 2017. I korthet nämndes bl.a. följande förändringar:
  • Alla civila obemannade luftfartyg < 150kg omfattas av föreskrifterna
  • Kategori1: upp till 7kg – flygning inom synhåll
  • Alla drönare ska vara märkta för att kunna identifieras,
  • Förenklade krav på flygning i mörker – endast krav på belysning
  • Max flyghöjd 120m i okontrollerad luft för kat 1-3 – undantag kan ges vid flygning över höga byggnader och master.
  • Inget krav på klarering vid flygning upp till 50m AGL (10m – militär fpl) inom en flygplats kontrollzon om avståndet till flygplatsens yttersta banände är minst 5km.
  • Inget krav på radiokontakt med AFIS-enheten vid flygning upp till 50m AGL inom en flgplats trafikinformationszon (TIZ) om avståndet till flygplatsens banände är minst 5km
  • För detaljerad och aktuell information kontakta Transportstyrelsens Sjö- och Luftfartsavdelning.

 För detaljerade kommande EU regler klicka här:  EASA