Tre fotografer får Arbetets museums dokumentärfotopris. Det är Lina Haskel, Åke Ericson och Jerker Andersson som får vardera 20 000 kronor. Det är för tolfte året som Arbetets museum i Norrköping utdelar detta pris till fotografer för ”nyskapande, opinionsbildande, socialt engagerande eller inspirerande insatser”.

Lina Haskel prisas för sitt arbete med projektet ”Folkets Hus – Space in Common.”
Åke Ericsson tilldelas priset för sin mångåriga skildring av hur ett krigshärjat land lyfts mot en ny framtid i boken Kosovo in Progress, ”men också för hur han i berättelsen om den svenske Afghanistanveteranen Peter Hübinette visar upp ett stycke svensk verklighet många blundar för.
Jerker Andersson prisas bl.a. för att han i flera projekt, ” nu senast i ’Hembygd – någonstans i Sverige’ ställer han sin kamera i demokratins och det unga Sveriges tjänst, där hans egen nyfikenhet och framtidstro löper parallellt med de ungdomar han ger röst åt”.
Prisutdelning sker i Norrköping den 14 november.