Arbetets museum har tilldelat fotopriser till tre dokumentärfotografer. De tre som får vardera 20 000 kronor är: Amy Helen Johansson, David Magnusson och Aida Chehrehgosha.


Amy Helen Johansson får priset för att hon med ovanligt skärpedjup lägger fokus på textilarbetarnas utsatta situation i Bangladesh.
David Magnusson får priset för sitt sätt att förena stilsäker estetik och socialt engagemang från världens hörn.
Aida Chehrehgosha får priset för sin konstnärliga styrka att fånga utrymmet mellan kärlek och hat i projektet Till mamma, pappa och mina två bröder, en iscensättning av föräldrarnas död.
Läs mer här!