Två ledamöter lämnade BLF: s styrelse vid årsmötet den 21 oktober och tre nya valdes in.

 Valberedningen föreslog Johan Rosengren, Bulls Presstjänst AB, Stockholm, som ordinarie ledamot och Örjan Wallén, Wallen Media AB, Malmö,  samt Björn Bergman, Photo2be.com, Stockholm, som suppleanter.
 Lämnar styrelsen gör Elisabeth Falk, ef Foto Naturliga Bilder, som suttit i styrelsen i många år, och suppleanten Pernilla Hultén, Limeston Film, Malmö.
 Förklaringen till att två lämnade och tre nya valdes, förklarade valberedningens  avgående ordförande Jajja Deboussard med att styrelsen varit en för kort genom att man det gångna året bara haft en suppleant.