Under hösten gick TT Nyhetsbyråns köp av bildbyrån IBL igenom. Båda företagen var/är medlemmar hos oss i Bildleverantörernas Förening – BLF, och därtill i antalet anställda och omsättning två av de största medlemsföretagen. I samband med vår senaste enkät kom det frågor och funderingar kring hur vi ser på affären.  Vi kan och ska inte ha synpunkter på vilka affärer våra medlemsföretag väljer att göra. Däremot har vi ett uppdrag att följa och påverka branschen i en gynnsam riktning.

TT Nyhetsbyrån var redan tidigare landets största spelare på den svenska marknaden men deras bildbyråverksamhet har under de senaste åren tappat försäljning på konkurrensutsatta marknader. IBL har genom åren hanterat konjunktursvängningarna och har efter att de tog över All Over Press 2015 haft en gynnsam utveckling, framförallt inom veckopress. Nu förstärker TT genom IBL sin bildredaktörs- och säljkompetens och förhoppningsvis kommer det att leda till att bildförsäljningen tar ny fart på TT.

För BLF är det viktigt att den största svenska aktören agerar draglok och visar vägen för de andra bildbyråerna. Samtidigt kan man nog förvänta sig att alla kunder inte gillar att det nu nästan bara finns en större återförsäljare av svenska nyhetsbilder. Men det kan också öppna för nya innovativa bildsäljare och företagare. Redan idag förekommer det en växande direktförsäljning mellan dags-tidningar i landet. Inte sällan får vi på BLF propåer från olika tidningar som undrar vad de ska ta betalat för sina bilder eller filmer när en annan tidning hört av sig. Vi rekommenderar förstås alltid att de ska teckna ett abonnemang på våra prisguider.

För den eller de fotografer som törs satsa på ett eget spår gäller det att ha en tydlig affärsmodell. Om man inte sprider bilderna över för många kanaler är det enklare att få upp priset per bild. Att kunna sälja bildlicenser exklusivt kan vara ett sätt att nå (nya) marknader med bra betalningsförmåga. Att försöka starta ett ”TT 2” är förmodligen dömt att misslyckas.

För den som är bildleverantör till TT Nyhetsbyrån är det intressanta tider. Kommer konkurrensen med IBL:s tidigare fotografer att hämma försäljningen eller kommer den nya organisationen göra att det blir fler uppdrag istället? Vi får vänta och se. Samtidigt är det nödvändigt att fundera på om frilansare ska verka under samma premisser som fast anställda fotografer. Däri finns en ekonomisk skevhet som BLF har för avsikt att arbeta med under året och förhoppningsvis kan vi räta ut frågan till 2019.

BLF genom Putte Salminen