Mediaföretagen och BLF prolongerar avtalet mellan parterna angående pressbilder mm. för tiden 1 januari 2011 – 31 decembar 2011. Följande ändringar införs i nuvarande avtal:

– Sidan 7, punkt 1, ny lydelse:
1 Arkiv- och urvalsbilder
Från och med 1 mars 2011
Publiceringsrätt i tryckt och digital form – 758:-
Publiceringsrätt i tryck och digital form – 1.111:-
för bild tagen utanför Sverige.

– Sidan 7, punkt 2, ny lydelse:
2 Fotouppdrag

För fotouppdrag är ersättningen per timme
Från och med 1 mars 2011
För de första två timmarna – 848:-
För tillkommande timmar – 636:-