”Det vore att kriminalisera en av de vanligaste journalistiska arbetsmetoderna”. Skriver TU i remissvar till regeringen.

 

Det skulle bli en betydande inskränkning av anskaffarfriheten och därmed i yttrandefriheten, skriver TU. Kriminaliseringen tar sikte på två fall, dels fotografering på vissa platser, dels fotografering i vissa situationer. I första fallet gäller det om man kränker någons integritet. I det andra fallet om det kan uppfattas som påträngande, närgånget.

Ansvar ska dock enligt lagförslaget inte utdömas om gärningen är ”försvarlig”. TU: s sammanfattar med att kort konstatera:
”Ett annat sätt att utrycka saken skulle kunna vara att man delvis kriminaliserar en av de vanligaste journalistiska arbetsmetoderna”
Effekterna av ett sådant förbud ska inte underskattas. Den enskilde fotografen ställs inför svåra avväganden och tvingas – inte sällan inom loppet av några tiondels sekunder – bedöma om en viss fotografering är försvarlig eller inte.

Hela TU: s remissvar kan du läsa här!