Stockholms kommun har genom förlikning tvingats betala två fotografer skadestånd för de flygbilder fotograferna tog när de var i kommunens tjänst. Det är rejäla skadestånd. Den ene fotografen får 200 000 kronor, den andra 100 000 kronor. BLF: s Staffan Teste har varit ombud för de båda fotograferna och förlikningen kom till stånd efter stämning i Stockholms tingsrätt.

Stockholms kommun startade för några år sedan en egen bildbyrå, som för övrigt var medlem i BLF. Bildbyrån/kommunen fortsatte att sälja fotografernas flygbilder, berättar Staffan. Efter en utdragen tvist har nu fotograferna fått kompensation. Fotograferna fick kompensationen i proportion tilll andelen bilder de hade sålt. Kommunen får genom förlikningen den ekonomiska upphovsrätten till bilderna.