I fredags den 27 september skickade BLF en uppdaterad version av uppförandekoden för GDPR till Datainspektionen. Myndigheten har meddelat att den ska innehålla en kontrollfunktion för att de ska kunna bedöma och godkänna uppförandekoden. Kontrollfunktionen kommer att bestå av ett uppföranderåd med en jurist från vardera BLF, Journalistförbundet och Svenska Fotografers Förbund. Nu förväntar vi oss att det inte tar lång tid innan vi får besked om uppförandekoden för yrkesmässigt fotografi blir godkänd. Den uppdaterade versionen finns här.

Den första versionen skickade vi till Datainspektionen för bedömning i april 2018. Syftet med uppförandekoden är att underlätta för fotografer, kunder och avbildade att hantera GDPR-frågor inom vår bransch.

Styrelsen

Bild: Björn Bergman