Om jag vet att tecknaren av en bild i en gammal tidning (1917) är död sedan 70 år har jag då rätt att använda bilden i tidningen eller äger tidningen själva bilden?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Upphovsrätten har gått ut och du kan använda teckningen. Tidningen får aldrig någon egen rätt utöver upphovsmannens.

BLF:s notering. Det händer att fotografer säljer den ekonomiska rätten till bild till en tidning. Ofta genom ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal. Men det påverkar inte hur länge bilden är skyddad av upphovsrätt.