Gäller upphovsrätten även den informationen i bildens IPTC-Metadata? Är det tillåtet att göra tillägg/ändringar till dessa i bilder utan godkännande av den som har upphovsrätten?

Svar: Det går att tillföra information i IPTC-metadata. Däremot är det förbjudet att ta bort hela IPTC-informationen enligt EU-lagstiftning. Då bryter man mot upphovsmannens ideella rättigheter.

BLF:s notering. Fotografen ska alltid sätta ut sitt namn i metadatan i kameran. Att metadata avlägsnas före användning på internet är ett stort problem som måste lösas på internationell nivå. Antalet herrelösa verk är enormt på nätet och det förhindrar dem som vill göra rätt för sig att använda bilder. Det blir också ett inkomstbortfall för fotograferna. Vi kommer framgent arbeta för att få till en förändring som ger upphovsrätten stöd i denna viktiga fråga.