Bild: Betaltider

Korta betaltider är viktigt för tillväxt och konkurrenskraftigt företagande. Det är tyvärr alltför vanligt att företag tvingas agera bank åt beställare (kunder). Just nu samlar Föreningen för effektiva affärstransaktioner (www.betaltider.se) in företagsnamn som stödjer frågan om att korta betaltiderna, för att tillsammans kunna påverka beställare och politiska beslutsfattare. Hjälp oss gärna att sprida budskapet – korta betaltider är viktigt för likviditet, tillväxt och stärkt konkurrenskraft i svenska företag. Vill ditt företag stödja frågan om att korta betaltiderna i näringslivet?

Läs mer här

Styrelsen