Journalistförbundet, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare och Bildleverantörernas Förening gjorde fredag 4 mars en gemensam förhandlingsframställan till Bonnier Tidskrifte

Syftet var att få till stånd en konstruktiv förhandling om de avtalsvillkor som företaget ensidigt vill att alla sina frilansar ska underkasta sig. Villkoren innebär långtgående försämringar av frilansarnas upphovsrätt.

Bonnier Tidskrifter meddelade måndagen den 7 mars att företaget inte var intresserat av att träffa frilansarnas organisationer för att diskutera frågan.

Detta är oacceptabelt. Bonnier Tidskrifter agerande är enbart destruktivt. Ilskan bland Bonnier Tidskrifters frilansar över företagets arroganta maktanspråk växer för varje dag som går.

Vi kommer därför att uppmana varje frilansmedlem att besvara företagets avtalsförslag med en begäran att varje individuellt avtal ska förhandlas genom frilansens respektive organisation.

Vi har inte gett upp om att företaget ska söka dialog med oss i den här frågan. Vi är övertygade om att moderna och jämställda avtalsvillkor är rätt väg för framtiden – både för frilansarna och för Bonnier Tidskrifter.

Karin Ahlin, ordförande Svenska Tecknare

Anki Almqvist, ordförande Svenska Fotografers Förbund

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet

Putte Salminen, vice ordförande Bildleverantörernas Förening