Hur mycket extra kan man ta när inte fotografens namn är utsatt?

Svar: 100 procent av bildpriset. Se https://www.blf.se/leveransvillkor-foto-2019/ under punkten 14.