Hur får man reda på vilka lagar som gäller i andra länder angående personer som förekommer på bild? Om jag t ex tagit en bild på någon i Kina, kan jag då publicera den i reklam här hemma? Vad gäller i Sverige då “namn” förekommer i bild, t ex registrerings nr. på bilar?

Svar från Bildombudsmannen Staffan Teste: Publicerar man i Sverige gäller svensk lag, så personen i Kina om han stämmer, måste han stämma i Sverige och under svensk lag. Detta förutsätter att reklamkampanjen endast går i Sverige. Görs reklam även i andra länder gäller det lands reklam i vilket reklamen publiceras.? För att få reda på andra länders lagar kan man söka på law under respektive land. Det finns såvitt jag vet idag ingen sammanställning av detta, men information kanske kan fås via WIPO- en världsomfattande FN-styrd upphovsrättsorganisation. Lagen om namn och bild i reklam gäller såväl namn som bild som t ex röst av känd person. Något exempel på registreringsskyltsskydd har jag hittills inte hört talas om. Troligen är det att sträcka ut skyddet för långt, såvida det inte framgår av skylten vem personen är t ex KUNGEN 1 om det skulle finnas sådan skylt. Annars måste ju personer vända sig till bilregistret för att konstatera vem som äger bilen.

BLF:s notering. Personuppgifter har numera ett utökat skydd genom GDPR. Kontakta Datainspektionen för ytterligare information.