Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har åter förlängts och gäller nu till februari 2021. Reglerna träder i kraft den 2 mars 2021 och är mer generösa än tidigare. Nu kan den som har fått A-kassa under stödperioden som ansökan avser eller varit föräldraledig eller sjukskriven under referensperioden också ta del av det förlängda omsättningsstödet (augusti 2020 – februari 2021). Ansökan kan göras från den 2 mars till och med 30 april.

Även den som har handelsbolag med minst en fysisk person kommer att kunna söka stöd. Regeringen återkommer med detaljer men stödet kommer att bygga på strukturen för omsättningsstödet.

Läs mer här.

Styrelsen