Bildorganisationerna och Journalistförbundet har i ett gemensamt uttalande skarpt fördömt det nya uppdragsavtal som Bonnier Tidskrifter vill införa vid beställning av bilder från frilansfotografer.

Vad händer nu, Johan Främst, ordförande i BLF? Att bara protestera räcker väl inte?

– Våra organisationer har enats om att få till stånd samtal med Bonnier Tidskrifter. SFS samordnar de nödvändiga kontakterna för oss.

BLF har sedan flera år ett pris- och leveransavtal med TU som gäller dagstidningar. Är det inte dags för ett avtal med branschorganisationen Sveriges Tidskrifter?  Ett avtal som reglerar leveransvillkor och upphovsrätten?

– Ett leveransavtal kan vara bra. Klara leveransvillkor skulle förenkla för båda parter. Det är positivt.

Men vad vi inte kan acceptera är att man ensidigt dikterar villkoren och försöker tvinga våra medlemmar att skriva på ett slags kollektivavtal baserat på regler för anställda. När anledningen till att köpa material externt oftast är att slippa de skyldigheter som är förknippade med anställningsförhållandet! Det är ett rent slavkontrakt. Våra medlemmar är egna företagare och har upphovsrätt på sina bilder och filmer, den skall fungera som ekonomisk tillgång i det egna företaget och hjälpa till att skapa den ekonomiska trygghet man saknar som icke anställd.