Om arbetsgivaren äger den ekonomiska rätten att använda en färdig produktion, men det inte finns ett avtal som säger vad som gäller mellan filmaren och arbetsgivaren. Får han lägga ut filmen, och ha klippt bort någonting. Får han sälja den vidare till TV och ge dem rätt att klippa bort scener och redigera den efter vad dom tycker gör filmen bättre? T.ex. om arbetsgivaren via internet lägger ut ett klipp på 8 minuter när filmen är 30 minuter.

Svar av bildombudsmannen Staffan Teste: Nej är min uppfattning. Arbetsgivaren har rätt att använda produkten i det skick som den skapats. Görs förändringar kränker det upphovsmannens ideella rätt, som upphovsmannen kan begära ersättning för.