Vad säger lagen om upphovsrätt? Har inte Gillis Häägg – som lägger ner ett omfattande arbete – upphovsrätt på sitt jobb med att tonlägga (sätta färg på) bilder, Staffan Teste, BLF: s juridiske rådgivare?

– Nej, det har han inte. Inte som jag tolkar lagen. Man har till exempel tidigare diskuterat huruvida skickliga kopister som har räddat usla fotografier inte borde ha upphovsrätt på bilder. Men inte heller i dessa fall har kopister fått del i upphovsrätten. Däremot har en gravör som till exempel efter ett fotografi gör etsning för ett frimärke, upphovsrätt på sitt arbete.

– Ett klassiskt exempel är när Hollywood försökte färglägga filmen Casablanca och upphovsmännen stämde Hollywood i Frankrike. Upphovsmännen vann och Hollywood färglägger inte längre.

Vad finns då att göra i liknande fall som Lennart Nilsson/Gillis Häägg?

– Man skriver till exempel ett civilrättsligt avtal mellan parterna om att medhjälparen får provision på det som säljs, en viss andel i royaltyn. Det är tämligen vanligt.