Vi hälsar sex nya medlemmar välkomna till BLF

  • Viksjö Foto – Järfälla
  • Frog Ball Media AB – Stockholm
  • Westy – Linköping
  • Roger Nilsson –  Gävle
  • Lars Liljeryd – Stocksund
  • Jerry MagnumM Porsbjer- Moskosel