Blev det litet för myket i somras? Under den rubriken publicerade tidningen Vårdguiden en artikel om faran att under semestern skaffa sig farliga alkoholvanor. Artikeln illustrerades av några unga och glada kvinnor med glas i händerna. Nu har Vårdguiden fällts av Pressenss opinionsnämnd för att ”ha brutit mot god publicistiskt sed.”

Tidningen har använt en gammal bild, tagen av Johnérs bildbyrå år 2008, för ett matreportage i de tre anmälarnas barndomshem. Bilden fick enligt bildbyråns regler bara publiceras enlogt pressens etiska regler. Kvinnorna på bilden fick inte betalt. I överenskommelsen om publiceringen fick bilderna användas i valfri media för valfritt ändamål ”except defamatory purposes fore example pornography” – enligt svensk översättning ”ej ärekränkande sammanhang som tex pornografi”.
Två år senare dök alltså bilden upp i ett helt annat sammanhang i Vårdguiden nr 3/0 (papperstidningen) och på hemsidan för tidningen. Tre av kvinnorna på bilden gjorde anmälan till PO och krävde upprättelse. De vill även ha skadestånd, som dock inte behandlas av Pressens opinionsnämnd.
Vårdguiden svarade med att påpeka att kvinnorna inte var utpekade då de inte var namngivna under bilden. Tidningen tog också bort bilden på hemsidan och lovade att se över sina publiceringsrutiner. Men  det hjälpte inte att undgå Opinionens fällande dom och straffavgift. Nämnden konstarerar att publidceringen var kränkanden förkvinnorna, av vilka en vid fotograferingstilfället inte var fyllda 18 år och inte hade någon alkoholhaltig dryck i sitt glas. Hela domen kan du läsa här!