Jag jobbar på en skola och har fotat en hel del i verksamheten. Jag har hela tiden hävdat att det är jag som äger rättigheterna till mina bilder, fast jag har tagit bilderna under arbetstid. Jag har tagit bilder för att det ska finnas bevarat. Men på skolan säger dom att det är skolan som äger rättigheterna och att dom får använda mina bilder hur som helst. Även fast jag har använt min kamera i 99 % av fallen.

Vem äger rättigheterna om mina bilder. Är det jag som har fotat på arbetstid eller är det skolans som äger bilderna? Vid en tidpunkt när det var en sångtävling så fotade jag dom medverkande, för att dom skulle använda bilderna till programbladet. Vem äger rätten till dessa bilder?

Och om jag slutar på skolan, får dom då använda mina bilder hur som helst eller måste dom har mitt tillstånd?

Svar av bildombudsmannen Staffan Teste: Allt beror på vilket anställningsavtal du har. Är du till exempel anställd som vaktmästare och arbetar med detta i huvudsak är du ägare till bilderna. Men du bör förhandla om detta snarast, så att det inte tolkas som om du accepterat situationen. Det har ingen betydelse om du fotograferat med egen eller företagets kamera. Om det inte finns i ditt anställningsavtal att du skall fotografera för arbetsgivarens räkning utan lika bra kan låta bli då är det dina bilder.

Om du slutar äger du rätt att ta med dig bilderna? Även i fallet om de medverkande (om du inte fått skolans uppdrag att fotografera) så är det du som är upphovsman och ägare till bilderna. Endast en person kan i Sverige erhålla upphovsrätt och arbetsgivaren måste förhandla till sig denna rätt i anställningsavtal eller andra överenskommelser. Är man anställd som fotograf på t.ex. en dagstidning ligger det i uppdragets art att den ekonomiska rätten tillhör tidningen. Däremot övergår inte en vidareöverlåtelserätt, rätten att sälja bilder till annan utan vidare till arbetsgivaren utan en uppgörelse om detta måste till.