Vem har upphovsrätten till en bild – den som tog bilden eller ägaren till kameran? Den delikata frågan avgörs nu i Stockholms tingsrätt. Schismen uppstod efter en inspelning av TV-programmet Jakt & Fiske för TV 4. Producenten Maria Jakobsson deltog vid inspelning och tog med en lånad kamera en bild, som sedan publicerades i tidskriften Hunting Magazine utan hennes medgivande.

Bilden som Maria Jakobsson tog vid inspelningen föreställde två deltagare i programmet. Bilden togs med en kamera som tillhörde en av personerna på bilden. Hunting Magazine som utges av Normark Scandinavia AB publicerade bilden både på första sidan och inuti tidningen.
Maria Jakobsson hade tagit bilden som pressbild att användas i samband med marknadsföringen av tv-programmet. Nu hade bilden manipulerats och publicerats utan hennes medgivande. Hunting Magazine vägrade att betala för skada med motiveringen att hon ej var upphovsman till bilden. Det var kameraägaren, förklarade tidningen.
Maria Jakobsson stämde då med biträde av jur kand Staffan Teste (Bildombudsmannen AB) Normark Scandinavia med krav på 15 455 kr i ersättning.
Tingsrätten har hållit så kallad muntlig förberedelse med parterna. Av protokollet framgår att det är ostridigt mellan parterna att fotografiet som publicerades i Hunting Magazine togs av Maria Jakobsson med den lånade kameran.
Men Normark Scandinavia bestrider kravet. I första hand åberopar man att kamerans ägare ensam är upphovsman till bilden. I andra hand, om båda skulle anses vara upphovsmän till bilden, är inte heller Maria Jakobsson berättigad till ersättning, då hon inte har lidit någon skada.
Tidningen hävdar vidare genom sitt ombud jur.kand. Tobias Eltell (Advokatfirman Fylgia) att Maria Jakobsson genom att bara trycka på knappen till kameran är att betrakta endast som ”bildframställare” och att kamerans ägare som genom att ge instruktioner är de verkliga ”upphovsmannen” till bilden.
Tingsrätten konstaterar att förutsättningar för förlikning mellan parterna saknas.
Huvudförhandling sker den 17 juni

”Den som trycker på knappen har upphovsrätten”

Vad säger lagen, Staffan Teste, BLF: s juridiske rådgivare? Vem har i princip upphovsrätten i ett liknande fall?
Staffan Teste:
-Lagen säger klart att den som trycker på knappen är den som har upphovsrätten.
Om det till exempel skulle vara så att någon gör en dekor eller något annat upphovsrättsligt skyddat som finns på bilden så har den upphovsrätt till denna sin skapelse. Om det finns det ett gammalt fall med en textilkonstnärinna som krävde sin upphovsrätt till en dekor när en fotograf arrangerat en bild på en teater till ett omslag på en grammofonskiva. Hon vann, men det var aldrig tal om att fotografen inte hade upphovsrätt för sin bild. Det är som att fotografera av en tavla av Picasso. Picasso har sin rätt fotografen har sin.