En bildbyrå säljer en bild på en person till en reklamkampanj. De har fått en muntlig bekräftelse från fotografen att bilden är ok att använda, skriftlig modellrelease saknas dock. Bildbyrån ger reklambyrån som beställt bilden beskedet att fotografen gett muntligt klartecken att använda bilden. Därefter kontaktar modellen reklambyrån och begär ersättning från företaget som använt bilden. Företaget går efter förhandlingar med på att ge modellen en större summa pengar. Därefter vänder sig företaget till bildbyrån och vill att de betalar utgifter de haft. Vem bär det lagliga ansvaret för detta? Bör bildbyrån betala ut pengar till företaget? Vilket ansvar har fotografen?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Det är alltid den som svarar för publiceringen som skall betala dvs. företaget i det här fallet. Har företaget ett avtal med reklambyrån att de skall svara för att bilden utan problem kan publiceras har företaget rätt att kräva ersättning för sina kostnader för de problem man haft. Krav som t.o.m. kan vara högre än vad företaget tvingats betala ut i skadestånd. Om reklambyrån i sin tur har klartecken från bildbyrån kan reklamföretaget kräva bildbyrån för sina kostnader. Har bildbyrån i sin tur ett avtal med fotografen som kan bevisas så har bildbyrån i sin tur rätt att begära ersättning för alla sina kostnader av fotografen. I lagen om namn och bild i reklam framgår i den händelse att fallet blir föremål för åtal att flera led kan åtalas om inte annat för medhjälp av lagöverträdelser.