En medlem i vår dansförening lovade att fotografera vår resa. Varvid medlemmen blev prioriterad till att få följa med på resan av det skälet. Varje medlem som följde med fick halva resan betald av föreningen. Nu visar det sig att medlemmen ”jobbade” för en tidning och vill visa framfötterna genom ett reportage, något som föreningen inte har något emot men föreningen äger väl bilderna? Och kan därmed publicera dessa på nätet?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Det är viktigt att avtal tecknas i alla sammanhang. Fotografen, upphovsmannen äger alltid upphovsrätten. Därmed kan fotografen om inte avtal träffats om annat använda bilden hur han vill utom på Internet och i reklamsammanhang då tillstånd fordras av personerna på bilden. Föreningen bör äga rätten att använda bilderna för sin räkning om avtal träffats om detta. När det gäller publicering gäller dock att tillstånd fordras av personerna på bilden.

BLF:s notering. GDPR gäller och föreningen ska se till att inhämta tillstånd från de avfotograferade.