Hundraåriga oframkallade negativ har hittats nerfrusna i ett isblock efter en expedition i Antarktis. De 22 negativen har framkallats av experter åt nyzeeländska ”Antarctic Heritage Trust” och finns nu att beskåda för eftervärlden. Ett unikt fynd. Men vem har egentligen upphovsrätten till bilderna och hur länge?

Den nyzeeländska stiftelsen sysslar med att bevara arvet efter de stora upptäckarna av Antarktis som Sir Ernest Schackleton och Captain Robert Falcon Scott och deras expeditioner. Negativen hittades nerfrusna i mörkrummet till Scotts gamla bas och tros tillhöra expeditionsfotografen Arnold Patrick Spencer-Smith. Bilderna är fotograferade någon gång 1914 – 1917.
Vem har då upphovsrätten till sådana oframkallade negativ? Enligt upphovsrättsexpertis har den som ”tar fram bilderna enligt upphovsrättslagen 25 år på sig att exploatera dem”. Men å andra sidan har detta i praktiken vad gäller fotografiska bilder aldrig prövats rättsligt.
Bilderna kan du se här! Klicka gärna även på den fem minuter långa videon som visar hur man räddar de gamla baserna i Antarktis åt eftervärlden.