Expressen valde i oktober förra året att säga upp samtliga fotografer och bildredaktörer. Nu hotas de frilansfotografer som anlitas av tidningen av sänkta arvoden. Det är oroväckande att Expressen inte värderar de som producerar tidningens bildjournalistik på ett högre sätt.

För pengar verkar det nämligen finnas gott om. Tidningens vinst 2012 var 90 miljoner kronor och 2013 närmare 100 miljoner kronor. Bokslutet för 2014 visar också på vinst, för tolfte året i följd, med 85 miljoner kronor. Självklart borde tidningens anlitade frilansfotografer då också få skäligt betalt.

Ett sätt att räkna fram som är skäligt arvode det är att använda Journalistförbundets verktyg frilanskalkylatorn. Den tar höjd för kostnader som sociala avgifter, pensionssparande, försäkringspremier, semester, sjukdagar med mera. Frilanskalkylatorns uträkningsmodell baseras på genomsnittslönen för reportrar och fotografer i Stockholm. Detta gör naturligtvis att den passar alldeles utmärkt som utgångspunkt för vad Expressen rimligen bör erbjuda sina frilansfotografer i arvode.

Det finns även andra uträkningsmodeller för frilansfotografers arvoden, som Bildleverantörernas Förenings (BLF) rekommenderade taxa eller Svenska Fotografers Förbunds (SFF) prisguide.

Det finns således flera olika sätt att räkna fram vad som är rimlig betalning. Oavsett vilken av dessa uträkningsmodeller man använder kommer det visa sig att ersättningen borde vara högre än i dag, inte lägre. Och med tanke på Expressens miljonvinster de senaste åren så finns det tveklöst pengar. Det är däremot uppenbart att det saknas vilja.

Viljan hos frilansfotograferna är desto starkare. De tänker inte vika sig i den här frågan. De kommer inte att ge sig. De ska ha skäligt betalt för sitt arbete. Det är självklart för oss att ställa oss bakom deras kamp.

Anki Almqvist, ordförande Svenska Fotografers Förbund
Mia Karlsvärd, ordförande Pressfotografernas Klubb
Lars Modie, ordförande Bildleverantörernas Förening
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet