Efter flertalet diskussioner med Aller Media om deras nya avtal har AGA-gruppen idag enats om att vi kommit så långt det går. Vi har tillsammans med Aller Media tagit fram ett tolkningsprotokoll som förtydligar punkter som är otydliga i avtalet. I korthet kan sägas att:

Aller Medias rätt att använda materialet flera gånger inom koncernen för en förhandlad ersättning kvarstår, men att en rätt till korrigering av ersättningen är möjlig vid uppenbara felbedömningar.

Avtalet omfattar inte tidigare levererat material och

Det finns vissa möjligheter för frilansen att själv sälja material som levererats under det nya avtalet vidare.

Vi kom tyvärr inte så långt i våra diskussioner som vi hoppats och vår uppmaning lyder fortfarande: Skriv inte på avtalet.

Mer utförlig information kommer under början av nästa vecka.

Styrelsen / BLF