Vi – BLF, SFF, Svenska tecknare och Journalistförbundet – ställer oss oförstående till Aller Medias påstående att alla frågor med anledning av företagets nya avtal skulle vara utredda med oss företrädare för frilansarnas organisationer. Vi har ytterligare synpunkter på avtalet, som vi fått klartecken från företaget att kunna överlämna under denna vecka. Vi förutsätter att Aller Media förtydligar detta gentemot sina uppdragstagare.