Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Upphovsrättslagen gäller fullt ut på Internet dvs. du kan ej publicera en bild som har någon annan som upphovsman. Du kan lika lite ta en bild från Internet och använda den på din egen hemsida utan tillstånd av upphovsmannen. På Internet gäller även personuppgiftslagen dvs. du kan inte lägga ut en bild på en person utan dennes tillstånd. Några undantag finns t.ex. för nyhetsmedia.

BLF:s notering. GDPR har ersatt personuppgiftslagen. Tänk på att läsa användarvillkoren om du lägger upp bilder på internet. Ofta tappar du din ensamrätt till bilderna. BLF har dokument om vad som gäller på Facebook, Instagram med flera. Kontakta den allmänna rådgivningen på 08-702 03 71 eller [email protected]