Vilka regler gäller på Internet om man ska publicera bilder?

Svar: Upphovsrättslagen gäller fullt ut på Internet dvs. du kan ej publicera en bild som har någon annan som upphovsman. Du kan lika lite ta en bild från Internet och använda den på din egen hemsida utan tillstånd av upphovsmannen. På Internet gäller även personuppgiftslagen dvs. du kan inte lägga ut en bild på en person utan dennes tillstånd. Några undantag finns t.ex. för nyhetsmedia.

Written by