Vilka risker tar fotograf Thomas Fahlander i Falun när han stämmer Trafikverket i Falun på sex miljoner kronor? Ett intressant fall. Han bör ha goda chanser att vinna. Men förlorar han riskerar han att betala dryga rättegångskostnader, säger BLF: s juridiska rådgivare jur kand Staffan Teste.

Thomas Fahlander var i tio år frilansfotograf åt Banverket, som lades ner i fjol. Då tog Trafikverket över Banverkets uppgifter. Enligt Fahlander har han under årens lopp tagit över 4 000 bilder åt Banverket.  Licensen att ha rätt att använda bilderna har reglerats via ett avtal mellan parterna. Nu hävdar Trafikverket att staten är en och samma juridiska person. Men Fahlanders ombud advokat Charlotte Bus menar att Fahlander enligt avtalet mellan parterna gett nyttjanderätten av bilderna endast till Banverket.
Staffan Teste:
– Att det går att stämma staten framgångsrikt visar bland annat fallet med ”En Svensk Tiger”. Och i Göteborg hade SJF: s Olle Willöf ett liknande fall där en av en av kommundelarnas förvaltningar hade beställt bilder av en fotograf.  Men bilderna dök även upp i andra stadsdelars förvaltningar. De hävdade då att kommunen skulle betraktas som en enhet. Men SJF vann i tingsrätten. De tvingades betala skadestånd. Därefter har Göteborg infört i avtal med frilansfotografer där det uttryckligen står att bilderna fritt inom alla förvaltningar.
  Vad bör man då tänka på som fotograf innan man stämmer staten eller någon annan institution på en massa miljoner?
Staffan Teste:
– Att man har ordentligt på fötterna. Utan att kunna alla detaljer tycks fotografen i Falun ha det. Men vad man riskerar är ju att förlora och få betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. I fallet Den svenske Tigern rörde det sig bara i tingsrätten om ett belopp på cirka 600 000 kr.
Det är mycket pengar och man bör ha försäkringar som täcker delar av det. Det brukar då röra sig om att försäkringsbolaget betalar maximalt i storleksordningen 200 000 kronor. Resten får man punga ut själv.
  Något annat man bör tänka på: Det är vanligt vid tvister om upphovsrätt att parterna förlikar, enas om en kompromiss. Därför begär den förfördelade ett saftigt skadestånd, ett belopp som det går att pruta på. Risken kan då vara att ett statligt företag vill driva fram ett prejudikat och inte är intresserad av förlikning. Men ett intressant fall är det onekligen, tycker Staffan.
Läs även det här!