Får jag surfa till olika webbsidor under en föreläsning och tala om innehållet (främst bildinnehållet) på sidan? Jag ämnar visa sidorna i sin helhet i realtid, inkl. URL-adress, och kommer inte att klippa och klistra, etc. Det ska ske varvat med egenhändigt producerat PowerPoint material.

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Nej, inte utan tillstånd av upphovsmännen. Visning av bilder på internet är ett upphovsrättsligt tillgängliggörande som är förbehållet upphovsmannen. När det gäller skolor finns avtal med organisationen Bonus Copyright Access som ger upphovsmännen ersättning och gör ett sådant användande möjligt.