Frilansfotografen Richard Ryan har stämt VisitSweden AB för att utan tillstånd lägga ut hans Stockholmsbilder på sin bildbank på internet. Ryan begär i skadestånd 2,4 miljoner kronor samt dessutom ersättning för rättegångskostnader.

Det är ett principiellt intressant fall som tingsrätten i Stockholm får ta ställning till. Bakgrunden är följande:  Stockholm Board Visitors AB  (SVB) beställer år 2002 av fotograf Ryan 89 Stockholmsbilder och tre år senare ytterligare 30 bilder. Bilderna placeras i en bildbank som kan nås via företagets hemsida. I avtalet mellan parterna heter det:

 

”SVB får kostnadsfritt låna ut bilderna för användning i samtliga medier samt i redaktionell och/eller kommersiell information som främjar ett ökat resande till Stockholmsregionen.”

I februari 2009 får Rickard Ryan kännedom om att hans bilder används i en utländsk guidebok och han upptäcker då att hans bilder finns utlagda även i Visitswedens bildbank på nätet.  Visitsweden har som ändamål att marknadsföra Sverige som turistland och att stärka varumärket Sverige, alltså ungefär samma uppgift som Stockholm Board Visitors AB – men med den skillnaden att man marknadsför hela Sverige.

VisitSweden anmser att man inte gjort något intrång i fotograf Ryans upphovsrätt.  Ryan hävdar genom sitt juridiska ombud Renaud Mauruc, Hägersten att internetavtalet inte tillåter någon annan än Stockholm Board Visitors AB att lagra och vidareförmedla hans bilder.

Fotografering av de 119 bilderna har varit kostsam och krävt mycket tid. Bland annat har helikopter fått användas,  heter det i stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.  För bilderna krävs nu ersättning med 3 500 kronor för varje bild och år.  Dessutom har en del bilder lagts ut högupplösta så de kunnat vidarekopieras och redigeras i diverse bildbehandlingsprogram. Vidare har många bilder från VisitSwedens bildbank använts utan fotografens namn. För det begärs skadestånd.

Sammanlagt hamnar ersättningskravet på 2 440 390 kronor plus rättegångskostnader.

Visitsweden har nu att senast till den 19 februari inkomma med sina synpunkter.

Av: Mert Kubu