Reklambyrån Womax och dess ägare Ylva Blumenberg, som förlorade det uppmärksammade upphovsrättsmålet i Stockholms tingsrätt – har genom sina advokater överklagat till Svea hovrätt.

Blumenberg vill att hovrätten tvingar Womax motpart Bookhouse Publishing Sweden AB genom ett så kallat editionsyrkande att redogöra för i hur många upplagor och i vilka länder boken med hennes bilder har publicerats. Samtidigt kräver Blumenberg ersättning för publiceringen av sina bilder med 3,1 miljoner kronor eller med det belopp rätten finner skäligt samt att Bookhouse förpliktas att ersätta Womax samtliga rättegångskostnader (som hittills i tingsrätten uppgick till 460 000 kr).

 

Bakgrunden till tvisten är den storsäljande boken ”Funky Business” som författarna och ekonomie doktorerna Jonas Ridderstråle och Kjell A Nordström gav ut 1999. Boken illustrerades med 12 bilder/collage av Ylva Blumenberg, som hävdar att hon gett sitt tillstånd att använda bilderna endast i en första svensk upplaga på 10 000 ex.

Womax/Blumenberg kunde i tingsrätten visa att det utgivits minst 32 olika upplagor med unika så kallade ISBN nummer. Antalet dokumenterde ISBN uppgår nu till 46. Till hovrätten kompletterar man även med kopior på avtal mellan Bookhouse och de utländska förlagen. Det är kopior från förlag i Tyskland, Spanien, Ungern, Kroatien och Taiwan som tryckt boken på skilda språk och med Blumenbergs bilder.

Stockholms tingsrätt konstaterade att Blumenbergs bilder har så kallad verkshöjd och är upphovsrättsligt skyddade. Men tingsrätten avslog käromålet med bland annat motiveringen att Womax inte kunnat åberopa någon bevisning för att Bookhouse förlag överlåtit publiceringsrättigheterna av bilder till andra förlag. Genom tingsrättens dom tvingas Womax betala Bookhouse rättegångskostnader med 425 000 kr.

Den domen har nu Womax överklagat och vill att Bookhouse förlag av hovrätten tvingas lägga alla papper på bordet och – med hjälp av auktoriserad revisor – visa hur många upplagor i hur många länder och i hur många ex som tryckts och hur Blumenbergs bilder och med vems tillstånd hamnat i alla dessa böcker och varför hon inte fått betalt för dem.