HEM

Välkommen till BLF – Bildleverantörernas Förening

Bildleverantörernas förening är branschorganisationen för dig som arbetar professionellt med bild, film eller video. Vi har funnits sedan 1950.
Våra närmare 300 medlemsföretag består främst av fotografer, filmare, producenter, arkiv, bildbyråer, och nyhetsgrafiker.
BLF är remissinstans för nya lagförslag kring upphovsrättsliga frågor.

fotograf_03.jpg


Rådgivningsgrupp i pris- och marknadsfrågor

Måndagen den 19 januari 2015 startade en rådgivningsgrupp i pris- och marknadsfrågor. Representant från BLF och fem medlemmar från SFF har bildat en rådgivningsgrupp. De täcker upp var sin halvdag under veckan enligt fast schema.

Telefonrådgivningen är öppen varje vecka måndag-fredag mellan kl 09.00-12.00.
Telefon: 08-702 03 71
Mejl: [email protected]

Bildleverantörernas Förening & Svenska Fotografers Förbund

Bildtvisten mellan Skyttedal och DN – till hovrätten

Sara Skyttedal och Dagens Nyheter har överklagat domen angående tidningens publicering av Skyttedals Facebook-bilder. Nu prövas tingsrättens dom i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt som nu meddelar att hovrätten kommer pröva tingsrättens dom. Sara Skyttedals ombud Staffan Teste kommenterar beslutet med att Patent- och marknadsöverdomstolen nu kommer att ta ställning till hur vida bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. I fall DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift. Om det inte för intrång i namnfrågan skall utgå skadestånd, och kan en privat facebooksida anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inkomma med yttranden i slutet av februari.

Fotografen Lennart Nilsson död

LennartNilssonFotografen och mångårige BLF medlemmen Lennart Nilsson har avlidit. Lennart påbörjade sin yrkesbana som reportagefotograf för bildtidskrifter som bland annat svenska Se. Mest känd blev han dock för sin banbrytande titthålsfotografi inom medicin och alster som filmen Sagan om livet och boken Ett barn blir till. BLF:s tidigare ordförande Rune Borgström kommenterar beskedet om Lennarts bortgång med orden ”Han var en mycket trevlig och charmerande man, Lennart var huvudtalare när BLF var värd för den europeiska bildbyrå organisationen Cepic:s första kongress i Stockholm och han lyckades trollbinda även sina professionella kollegor när han berättade om sin fotografi”. Lennart blev 94 år.

Moment 22 i väntan på ny lag om drönarfotografering.

Screen Shot 2017-01-25 at 11.17.28
Moment 22 i väntan på ny lag om drönarfotografering. SFF, BLF och UAS SWEDEN skriver ett gemensamt brev om drönarfrågan.

Goda nyheter: Ett lagförslag om att drönare ska undantas från kameraövervakningslagen är ute på remiss. Om förslaget går igenom träder den nya lagen i kraft den 1 augusti 2017. Men fram till dess är alla yrkesfotografer som arbetar med drönare tvungna att söka tillstånd hos länsstyrelsen i det län där de avser att fotografera eller filma.

I skrivande stund har ingen ansökan beviljats i Stockholms län. Det finns 25 aktuella förfrågningar, och den äldsta är från den 7 november 2016. Väntetiden för ett tillstånd är uppemot tio månader. Det här ställer förstås till stora problem för våra medlemmar.

Vi har velat träffa representanter från Länsstyrelsen i Stockholms län för att få veta hur vi ska informera våra medlemmar vars företag riskerar att gå omkull. Men myndigheten säger nej till ett möte. Vi anar att anledningen är att länsstyrelsen vet att man inte har resurser att klara av sitt uppdrag.

Enligt Datainspektionen har det inte kommit in några anmälningar om otillåten drönarflygning de senaste tre månaderna. Det i sig indikerar att myndigheterna inte prioriterar att jaga yrkespersoner som flyger med drönare enligt gällande föreskrifter. Risken att bli lagförd tycks vara minimal. Sveriges Television fortsätter med ”business as usual” med hänvisning till att kameraövervakningslagen inte står över yttrandefrihetsgrundlagen. Den saken är dock inte prövad i domstol.

Våra medlemmar hamnar alltså i ett moment 22. Regeringen vill att drönare ska kunna användas professionellt. Länsstyrelsen hinner inte med att bevilja tillstånd, och Datainspektionen får inte in några anmälningar om otillåtna flygningar med drönare.

Vi uppmuntrar förstås inte våra medlemmar att bryta mot lagen men har förståelse för att enskilda medlemmar ändå gör det fram till att den nya lagen träder i kraft.
Putte Salminen, vice ordförande Bildleverantörernas Förening–BLF
[email protected]
Anki Almqvist, ordförande Svenska Fotografers Förbund
[email protected]
Gustav Gerdes, ordförande i Unmanned Aerial System–UAS-SWEDEN
[email protected]

BLF står bakom Skyttedals överklagande mot Dagens Nyheter

Sara Skyttedal har genom sina ombud Staffan Teste och Pär Öhman sänt in en begäran om prövningstillstånd och ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt i domen mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter. (mål nr PMT 8915-15 Sara Skyttedal ./. AB Dagens Nyheter angående upphovsrättsintrång)

I domen finns det flera omständigheter som gör att BLF anser att ärendet ska prövas i en högre instans. Vi har som branschorganisation en viktig roll i att stå upp för upphovsrätten och att den ideella rätten respekteras och värderas ekonomiskt fullt ut. Så har inte skett i det här fallet. Därför kommer BLF, liksom Svenska Fotografers Förbund tidigare meddelat, att ekonomiskt stötta Skyttedal vid en eventuell förlust i målet.

Av Putte Salminen, vice ordförande i BLF

Regeringen vill tillåta drönarkameror

Efter Högsta Förvaltningsdomstolens besked i oktober har verksamheten för landets alla drönarfotografer varit lamslagen. BLF agerade omgående med en skrivelse till Näringsdepartementet som hänsköt frågan till Justitiedepartementet. På regeringskansliet har man varit lyhörda för våra och andras åsikter och nu går man ut med ett lagförslag på remiss som innebär att drönarkameror undantas från kravet på tillstånd enligt Kameraövervakningslagen. Den nya lagen kan som tidigast träda i kraft den 1 augusti 2017.

”Det här är ett steg i rätt riktning men fortfarande riskerar fotografer och filmare i drönarbranschen att gå under om de inte kan utöva sina yrken på nästan åtta månader”, säger Putte Salminen, vice ordförande i en kommentar.

BLF har tillsammans med Svenska Fotografers Förbund kontaktat Länsstyrelsen i Stockholm för att få till ett möte i syfte att reda ut hur frågan ska hanteras. Men länsstyrelsen har avböjt att träffa de två fotoorganisationerna. Detta är ett gissel då det är länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet och man har tidigare uppgett handläggningstider på upp till nio månader.

”Vi kommer att ägna lite tid i julhelgen till att fundera över hur vi ska tackla den uppkomna situationen och hur vi bäst hjälper våra medlemmar fram över”, avslutar Putte Salminen.

Av Björn Bergman, BLF

 

Nya medlemmar i BLF

Vi välkomnar fyra nya medlemmar

  • Husbilskompisar i Sverige AB – Hedemora
  • Fredrik Sten – Växjö
  • Publicisten NITEK AB – Malmö
  • Madeleine Bjerkenlöv – Malmö

 

Drönarfotografering

Domen från oktober i HFD har som ni vet inneburit att det i princip inte är tillåtet att flyga och fotografera med drönare. Teoretiskt kan det vara möjligt att via Länsstyrelsen söka och få tillstånd. Om man däremot inte omfattas av ”räddningstjänstuppdrag eller brottsförebyggande åtgärder” kommer tillstånd inte att beviljas.
Vi inom BLF, SFF och andra organisationer, drönarföretag och fotografer jobbar nu intensivt med att få till en förändring av nuvarande regler i syfte att rädda drönarbranschen som av Transportstyrelsen har ca 1400 certifierade drönarpiloter i en växande verksamhet. Idag den 2016-12-06 hade vi ett möte där vi diskuterade vad vi kan göra och en av aktiviteterna blir att boka möten med Länsstyrelsen och Näringsdepartementet där vi vill framföra våra synpunkter och framförallt konsekvenser på ”förbudet” men också ge konstruktiva förslag på hur vi kan ”drönarfotografera” utan att inkräkta  på den personliga integriteten.

Medverkande på dagens möte var, från vänster:
_2be9530_72
Thomas Riesler/SFF, Gustav Gerdes/ UAS Sweden, Ann-Katrine Almqvist/SFF, Björn Bergman och
Putte Salminen/ BLF, 
samt Fotograf Johan Gunseus (via Skype)