Välkommen till BLF – Bildleverantörernas Förening

Bildleverantörernas förening – BLF – är branschorganisationen för dig som arbetar professionellt med bild, film eller video. Våra medlemsföretag består främst av fotografer, filmare, bildbyråer, videoproducenter och arkiv. Vi har funnits sedan 1950 och är remissinstans för lagförslag kring upphovsrättsliga frågor. Affärsnyttan är grundläggande för vårt uppdrag.

NYHETER & ARTIKLAR

Två viktiga remissvar från BLF

Arbetet med implementeringen av upphovsrättsdirektivet fortsätter. Artikel 18-23 som för fotografer och filmare är de enskilt viktigaste i direktivet har […]