Sylvie Fodor från CEPIC, europeiska organisationen för framförallt bildbyråer var på BLF:s initiativ inviterad till bildorganisationernas konferens i november. Sylvie tog även tid för att närvaro på, Pyramide Norden, de nordiska fotograforganisationernas möte i anslutning till konferensen. Sylvie deltog i vårt möte och gjorde en utmärkt presentation av EU:s direktiv ”DSM, Digital Single Market” och Google Case från ett fotografperspektiv. DSM direktivet går nu in i sin sista lagstiftningsfas med trilogen som förhoppningsvis kommer avslutas före årsskiftet så att direktivet kan bli verklighet till våren eller åtminstone under 2019.
De viktigaste artiklarna för oss är 11, 13 och 13b men även 9a om avtalslicensbestämmelser vid massutnyttjanden samt 14 och 15 om värdekedjan och balans mellan parter vid upphovsrättsupplåtelser. Google har nu börjat publicera metadata i anslutning till bildsökfunktionen. Där framgår vem som är fotograf och källan till bilden. Ett steg framåt tack vare CEPICS arbete genom dialog med Google.
Sylvies presentationer hittar du här:

 
Foto: CEPIC