BLF

ÅRSMÖTE 2022

Foto: Shutterstock Den 9 juni är det årsmöte i BLF_Fotograferna och årsstämma i BLF Bildhantering AB.Tid: 17.00.Plats: Brunnsgatan 23 i […]

Två viktiga remissvar från BLF

Arbetet med implementeringen av upphovsrättsdirektivet fortsätter. Artikel 18-23 som för fotografer och filmare är de enskilt viktigaste i direktivet har […]

Tack Staffan Teste

I går tackade vi av Staffan Teste. Han har varit engagerad i och för BLF sedan 1991. Först som sekreterare […]